806/807: Τάπα πετρελαίου μεγάλη/μικρή με κλειδί TWN

800/800-1: Τάπα πετρελαίου μεγάλη/μικρή με κλειδί EE

Back to top button