Ανακλαστική πινακίδα

308Γ: Ανακλαστική πινακίδα ψυγείο/ ζέμπρο λαμαρίνα 475X200mm / 667X110mm

308A: Ανακλαστική πινακίδα φορτηγό/ ζέμπρο αυτοκόλλητη 475X200mm/ 667X110mm

Ανακλαστική πινακίδα αλουμινίου

 

 T262: Ανακλαστική πινακίδα αλουμινίου ζέμπρο 3Μ 565X140mm

T265: Ανακλαστική πινακίδα αλουμινίου ψυγείου 3Μ 565X200

Πινακίδες όρια ταχύτητας

 

308B: Πινακίδες όρια ταχύτητας, βέλος-απαγορευτικό αυτοκόλλητες

 

308B-1: Πινακίδες όρια ταχύτητας, βέλος-απαγορευτικό αυτοκόλλητες 3Μ

Πινακίδα δέλτα βαρέων μηχανημάτων

 

 

308-1: Πινακίδα δέλτα βαρέων μηχανημάτων λαμαρίνα Ύψος: 375mm, Bάση: 315mm

Back to top button